De Pater Koopman Stichting heeft als doel die ontwikkelingen te bevorderen welke gericht zijn op een maatschappij waarin het recht van eenieder op leven, vrijheid en onschendbaarheid van diens persoonlijke waardigheid -vanaf het moment van bevruchting tot natuurlijke dood- gewaarborgd wordt.