Op donderdag 4 november 2021 vindt
de Pro-Life Ontmoetingsdag voor priesters en religieuzen plaats.


Bent u er ook bij?
Niet in de gelegenheid om fysiek aanwezig te zijn?


Het is ook mogelijk digitaal aan te sluiten bij
de lezing en Q&A van Fr. Weimann.

Klik op deze link en vul het formulier in om u aan te melden.

Meer informatie onder de flyer.

Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed over alle onderwerken rondom pro-life; de waardigheid van alle leven.
Hoe met alle verschillende onderwerpen die hieronder vallen (dus ook abortus, maar veel meer) om te gaan in eigen parochie/omgeving.

Ons doel is priesters en religieuzen bij elkaar te brengen voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en informatie én u allen bekend te maken met de doelstelling van de Pater Koopman Stichting en Stichting Samen voor het Leven.

Om zo veel mogelijk priesters en religieuzen de gelegenheid te bieden aan de ontmoetingsdag deel te nemen én om directe aansluiting te bieden met de Week van het Leven (6-13 november 2021) (en het materiaal wat hiervoor ter beschikking zal worden gesteld voor gebruik in eigen parochie/omgeving) vindt de Pro-Life Ontmoetingsdag voor priesters en religieuzen plaats direct vòòr de week van het leven, namelijk op donderdag 4 november 2021.

Datum: donderdag 4 november 2021
Plaats: Pelgrimshuis Casa Nova, Heilig Landstichting (Nijmegen)
Programma: 11:00-14:00 (incl. warme lunch)
Virtuele deelname aan lezing + Q&A mogelijk (11:30-13:00)
Kosten: vrije gave welkom

Wij hopen u van harte op deze dag te verwelkomen en
nader met u kennis te maken.
Wij verzoeken u (o.a. i.v.m. het voorbereiden van de lunch) uw aanwezigheid kenbaar te maken middels
het invullen van het aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail
met nadere informatie.

Het doorsturen van deze uitnodiging aan
mede-priesters/religieuzen wordt zeer gewaardeerd.