Van 6-13 november 2021 vindt wederom
de Week van het Leven plaats.

Tijdens de Week van het Leven wordt er op nationale radio en TV aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven middels speciale campagne spotjes.

Tijdens deze week wordt door het hele land aandacht gevraagd voor en besteed aan de waardigheid van het leven.

Om concrete handvaten te geven hier in je dagelijks leven mee aan de slag te gaan organiseert Stichting Samen voor het Leven in de Week van het Leven fysiek (in Maastricht en Den Haag) en virtueel de interactieve bijeenkomst ‘Leve(n) het wonder!’

In deze interactieve bijeenkomst wordt aan de hand van verschillende videofragmenten van Canadeese Pro-Life spreekster Stephanie Gray Connors aandacht besteed aan eerlijke en liefdevolle communicatie m.b.t. de waardigheid van het leven.

Van harte bij u aanbevolen!