De in 1973 door wijlen pater Jan Koopman s.s.s. opgerichte Stichting Recht Zonder Onderscheid gaat vanaf deze maand verder onder de naam: Pater Koopman Stichting. Ook zijn de werkzaamheden van de stichting uitgebreid. Het doel van de stichting was al vanaf de oprichting ‘de onschendbaarheid van de persoonlijke waardigheid -vanaf het moment van bevruchting tot aan de natuurlijke dood- terug te brengen in ieders bewustzijn’.

Juist ook in de huidige samenleving wil de Pater Koopman Stichting op liefdevolle en praktische wijze deze boodschap verkondigen én handvatten aandragen hoe hierover in gesprek gegaan kan worden.

De Nationale Gebedsdag voor het Leven in september (dit jaar op dinsdag 28 september 2021) vanaf dit jaar daarom een uitgebreider programma krijgt met o.a. een facultatief workshop programma.

Er naast de Nationale Gebedsdag ook Pro-Life ontmoetingsdagen specifiek voor Priesters en Religieuzen zullen worden georganiseerd (voor het eerst op woensdag 15 september 2021).

De Pater Koopman Stichting vanaf dit jaar –samen met de NPV, Schreeuw om Leven, SGP, ChristenUnie en de RMU- deel uitmaakt van het Kernteam van het inmiddels bekende initiatief de Week van het Leven (dit jaar gehouden van 6-13 november 2021).

Er ten behoeve van de Week van het Leven door de Pater Koopman Stichting materiaal wordt ontwikkeld dat ingezet kan worden in parochies, thuis etc. zodat de betrokkenheid bij de Week van het Leven kan groeien en we eensgezind en verbonden met onze protestantse medebroeders en zusters mogen opkomen voor het ongeboren leven.

De Pater Koopman stichting het werk van Pater Koopman verder zal voortzetten door het aanbieden van vernieuwd (gedrukt en digitaal) informatiemateriaal, het verzorgen van trainingen, cursussen, (informatie)bijeenkomsten etc. en samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties welke zich inzetten voor eenzelfde doel. Hiermee wil de Pater Koopman Stichting concrete handvatten aandragen voor zowel zij die werkzaam zijn in het pastoraat alsook leken, om ook in hun eigen omgeving op vruchtbare wijze met mensen in gesprek te kunnen gaan.

De Pater Koopman Stichting Stichting Samen voor het Leven ondersteunt. Deze stichting biedt steun aan (zwangere) vrouwen die zich in een crisissituatie bevinden.